Articles

Bacteriële lysaten: effectief als ‘add-on’-behandeling bij episodisch piepen en astma?

NTvAAKI - jaargang 20, nummer 4, december 2020

drs. G.M. de Boer , dr. G.J. Braunstahl , dr. G.A. Tramper

SAMENVATTING

Episodisch expiratoir piepen bij peuters, en exacerbaties van astma en COPD veroorzaken veel ziektelast bij kinderen en volwassenen. Het voorkomen van deze episoden is dan ook van groot belang. Bij een substantieel gedeelte van deze episoden spelen luchtweginfecties een rol. Om de kans op luchtweginfecties te verminderen wordt in verschillende landen in Europa en Azië gebruikgemaakt van bacteriële lysaten. Bacteriële lysaten zijn offlabel beschikbaar via de Nederlandse apotheek en moeten voor gebruik worden geïmporteerd. Dit review geeft een overzicht van de reeds bekende effectiviteit en veiligheid van de toepassing van bacteriële lysaten ter preventie van luchtweginfecties. Ook wordt lopend en afgerond onderzoek naar de effectiviteit van bacteriële lysaten bij episodisch piepen en astma besproken.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2020;20(4):143-9)

Lees verder

De rol van het microbioom in de ontwikkeling en ernst van astma

NTvAAKI - jaargang 17, nummer 4, november 2017

dr. G.A. Tramper

SAMENVATTING

Sinds de opkomst van kweekonafhankelijke technieken zijn er veel nieuwe inzichten verkregen in de rol van het microbioom bij ontstekingsgerelateerde ziekten waaronder astma. Het microbioom staat onder invloed van externe factoren zoals omgeving, dieet en antibioticagebruik. Een verminderde diversiteit van het darmmicrobioom op zuigelingenleeftijd, de aanwezigheid van bepaalde species en een verminderde blootstelling aan bacteriële endotoxinen zijn alle geassocieerd met de ontwikkeling van astma op schoolleeftijd. Causaliteit wordt gesuggereerd door muismodellen. Deze laten zien dat de afwezigheid van bepaalde microbiota gerelateerd is aan de ontwikkeling van astma, en dat dit geremd kan worden door introductie van normale microbiota. Bij volwassenen verschilt het luchtwegmicrobioom van patiënten met licht en ernstig astma van dat van gezonde controles en is geassocieerd met type en ernst van astma. Het fylum Proteobacteriën speelt waarschijnlijk een belangrijke rol bij astma, maar het is onduidelijk of juist ook de afwezigheid van andere fyla belangrijk is voor ziekteontwikkeling. Therapieën gericht op modulatie van het microbioom, zoals pre- of probiotica, hebben tot nog toe niet tot succesvolle resultaten geleid bij astma. Meer inzicht in de interactie tussen het microbioom en het mucosale immuunsysteem is nodig om tot succesvolle therapieën te komen.

(Ned Tijdschr Allergie Astma 2017;17:144-154)

Lees verder