Articles

Diffuse panbronchiolitis: ook een ziekte beeld in niet-Aziaten?

NTvAAKI - jaargang 20, nummer 2, mei 2020

dr. M. Gutteling-van der Heijden , dr. J. de Metz , drs. P. van Hengel , drs. J.A.F. van Weering , dr. J.L.G. Blaauwgeers , dr. P. Bresser

SAMENVATTING

Achtergrond: Diffuse panbronchiolitis is een longziekte die wordt gekarakteriseerd door progressieve luchtwegobstructie als gevolg van een aspecifieke ontsteking van de respiratoire bronchioli. De ziekte wordt bijna alleen gerapporteerd bij Oost-Aziaten. Casus: Patiënt A, een 20-jarige Kaukasische man werd afhankelijk van ‘extracorporeal life support’ vanwege respiratoire insufficiëntie. De klinische diagnose diffuse panbronchiolitis werd gesteld op basis van: zeer veel purulent slijm in de luchtwegen -zonder dat hiervoor een microbiologische oorzaak werd gevonden-, een overwegend neutrofiel ontstekingsinfiltraat en het uitblijven van enige verbetering na 7 dagen behandeling met prednisolon en breedspectrum antibiotica. Gestart werd met erytromycine als immuunmodulerend middel. Kort na de start van de behandeling met erytromycine verbeterde de respiratoire conditie van de patiënt en in de maanden nadien herstelde hij volledig. Patiënt B, een 18-jarige Kaukasische man had klachten van hoesten met veel purulent sputum. Zijn CT-scan toonde bronchopathie, bronchiëctasieën en uitgebreide centrilobulaire afwijkingen in een ‘boom-in-knop’ (‘tree-in-bud’)-configuratie. Uitgebreid aanvullend onderzoek toonde geen infectieuze verklaring. Na het starten van de behandeling met azitromycine verdwenen zijn klachten en normaliseerde zijn thorax-CT-scan. Conclusie: Deze casuïstiek toont aan dat ook bij patiënten met een Kaukasische achtergrond een ziektebeeld kan optreden dat klinisch vergelijkbaar is met diffuse panbronchiolitis. Langdurige behandeling met macroliden heeft hier een gunstig effect op de klachten en prognose.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2020;20:67-72)

Lees verder

Een patiënte met benauwdheidsklachten en extreme hypereosinofilie

NTvAAKI - jaargang 15, nummer 3, mei 2015

drs. J.T. ten Holder , dr. J.S. van der Zee , dr. P. Bresser

Samenvatting

Op onze polikliniek presenteerde zich een met astma bekende vrouw met benauwdheidsklachten en een extreme eosinofilie. Er werd een brede differentiaaldiagnose opgesteld waarna patiënte uitgebreide diagnostiek onderging. Verscheidene aandoeningen, waaronder eosinofiele granulomatose met poly-angiitis (voorheen churg-strausssyndroom) en allergische bronchopulmonale aspergillose, konden worden uitgesloten waarna de werkdiagnose chronische eosinofiele pneumonie werd gehanteerd. Na instelling op een hoge dosis steroïden was er sprake van een dramatische verbetering.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2015;15:84-89)

Lees verder

Pulmonale manifestaties van collageen-vasculaire ziekten

NTvAAKI - jaargang 14, nummer 2, mei 2014

dr. P. Bresser , dr. J. van Weering

Samenvatting

Bij alle collageen-vasculaire ziekten kan in het beloop van de ziekte een grote verscheidenheid aan meer en minder ziektespecifieke, pulmonale manifestaties optreden. In dit artikel worden de belangrijkste manifestaties per collageen-vasculaire ziekte besproken.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2014;14:49-57)

Lees verder