Articles

Astma en zwangerschap: een update van de huidige inzichten

NTvAAKI - jaargang 19, nummer 4, november 2019

drs. K.A.B. Eger , drs. S. van Loon-Kooij , drs. J.A.J.M. van Exsel , dr. S.A. van Nederveen-Bendien

SAMENVATTING

Astma is de meest voorkomende chronische longaandoening tijdens zwangerschap. Tussen astma en zwangerschap is sprake van een complexe interactie waarbij meerdere factoren een rol spelen, zoals fysiologische en immunologische veranderingen. Als gevolg hiervan kan de mate van astmacontrole veranderen gedurende de zwangerschap. Ongecontroleerd astma en astmaexacerbaties zijn geassocieerd met zwangerschapscomplicaties bij zowel moeder als kind. Voor de uitkomst van de zwangerschap wegen, volgens de huidige inzichten, de potentiële negatieve effecten van astmamedicatie tijdens de zwangerschap niet op tegen het belang van goede astmacontrole. Om astmacontrole te optimaliseren wordt aanbevolen om zwangere astmapatiënten tijdens de zwangerschap frequenter te monitoren en aandacht te besteden aan educatie.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2019;19:131-37)

Lees verder

GINA 2017-update; nieuwe ontwikkelingen, nieuwe kansen

NTvAAKI - jaargang 18, nummer 1, februari 2018

dr. S.A. van Nederveen-Bendien

SAMENVATTING

Astma is een veelvoorkomende chronische ziekte die in Nederland naar schatting bij 370.000 volwassen patiënten voorkomt. In 2017 is de nieuwe richtlijn van de Global INitiative for Asthma (GINA) uitgekomen. Deze richtlijn voorziet in een uitgebreid overzicht over de diagnostiek, behandeling en monitoring van astma. De ontwikkelingen op het gebied van astma blijven volop in beweging. Een update van deze richtlijn sluit daar goed bij aan. In dit artikel wordt een samenvatting van deze richtlijn gepresenteerd met het accent op de belangrijkste nieuwe inzichten en de plaats van deze richtlijn in de Nederlandse situatie.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE & ASTMA 2018;18:37-44)

Lees verder