Articles

De nieuwe Nederlandse richtlijn voor laboratoriumdiagnostiek van met ANA geassocieerde auto-immuunziekten

NTvAAKI - jaargang 21, nummer 2, mei 2021

dr. A.A. van Beek , dr. M.W.J. Schreurs , dr. H.G. Otten , dr. F.J.M. Bergkamp , dr. J.G.M.C. Damoiseaux

SAMENVATTING

De nieuwe Nederlandse richtlijn voor laboratoriumdiagnostiek van met antinucleaire antistoffen (ANA) geassocieerde auto-immuunziekten bevat 12 minimumnormen en 5 streefnormen. Zowel de HEp-2-IIF-test als ‘solid-phase’-testen zijn nodig om met ANA geassocieerde auto-immuunziekten te diagnosticeren. In dit artikel wordt de nieuwe richtlijn toegelicht.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2021;21(2):58-64)

Lees verder

Basofiele granulocyten als effectorcellen

NTvAAKI - jaargang 13, nummer 1, februari 2013

dr. A.A. van Beek , dr. E.F. Knol , prof. dr. R.J.J. van Neerven , prof. dr. ir. H.F.J. Savelkoul

Samenvatting

Basofiele granulocyten komen slechts in kleine aantallen voor in de circulatie en zijn ondanks hun bekende rol in IgE-gestimuleerde mediatorproductie gedurende lange tijd uit de aandacht van allergologisch onderzoek geweest. Recente bevindingen hebben geleid tot een nieuw concept van de functie van basofiele granulocyten als initiator van Th2-responsen vanwege hun potentiële rol bij antigeenpresentatie en de essentiële productie van cytokines zoals IL-4 en IL-13. Daarmee is hernieuwde aandacht ontstaan voor de functie van de basofiele granulocyt bij worminfecties, allergie en auto-immuniteit. Er zijn echter verschillen in basofiele granulocyten van de mens en de muis en daarom is verder onderzoek naar de rol van basofiele granulocyten bij humane Th2-responsen noodzakelijk.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2013;13:27-34)

Lees verder