Over NTvAAKI

Het Nederlands Tijdschrift voor Allergie, Astma en Klinische Immunologie (NTvAAKI) is het officiële wetenschappelijke tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI). Het verschijnt viermaal per jaar en wordt via controlled circulation kosteloos aangeboden aan internist-allergologen, kno-specialisten, pulmonologen, dermatologen, kinderartsen en arts-assistenten in opleiding werkzaam binnen eerder genoemde specialismen in Nederland.

Het NTvAAKI is een praktisch en informatief tijdschrift. Het doel van het tijdschrift is de lezer inzicht en overzicht te geven op medisch gebied. Dankzij het NTvAAKI is men snel en op toegankelijke wijze op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van allergie en aanverwante medische vakgebieden.

De inhoud komt tot stand door selectie van onderwerpen door een onafhankelijke redactieraad van medisch specialisten om zo onafhankelijke, betrouwbare na- en bijscholing voor de doelgroep medisch specialisten te waarborgen. De artikelen in NTvAAKI worden op invitatie door de Hoofdredactieraad geschreven en peer-reviewed door medisch specialisten in het betreffende vakgebied.

Vanzelfsprekend staat NTvAAKI open voor bijdragen van lezers. Spontane inzendingen van bijdragen kunnen – na beoordeling en goedkeuring door de hoofdredactieraad – worden geplaatst. Meer informatie hierover vindt u hieronder bij ‘Aanleveren van artikelen’. 


Hoofdredactieraad

VOORZITTER HOOFDREDACTIERAAD
dr. H. de Groot, internist-allergoloog, Delfts Allergie Centrum, Reinier de Graaf, Delft

HOOFDREDACTIERAAD

drs. A.F. Aldenkamp, longarts, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

dr. G.J. Braunstahl, longarts, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

dr. S. Buabeng-Atmaca, internist-allergoloog, klinisch immunoloog, Delfts Allergie Centrum, Reinier de Graaf, Delft

dr. J.A.M. Emons, kinderallergoloog, Erasmus MC-Sophia, Rotterdam

dr. H.C. Hafkamp, KNO-arts, Reinier de Graaf, Delfts Allergie Centrum, Delft

dr. J. de Kluijver, longarts, Reinier de Graaf, Delft

dr. J.J.E. Koopman, internist-immunoloog-allergoloog, UMC Utrecht

dr. A.P. Nagtegaal, kno-arts, Erasmus MC, Rotterdam

drs. J. Potjewijd, Internist-Klinisch immunoloog, Maastricht UMC+, Maastricht

dr. K. van de Vorst, kinderarts-allergoloog, Maasstad ziekenhuis-vakgroep kindergeneeskunde, Rotterdam

prof. dr. T. Rustemeyer, dermatoloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam

dr. M.L. Schuttelaar, dermatoloog, UMCG, Groningen

dr. S. Veenbergen, medisch immunoloog i.o., Erasmus MC, Rotterdam

dr. B.J. Vlieg-Boerstra, diëtiste, Vlieg & Melse Diëtisten, Praktijk voor Voedselovergevoeligheid, Medisch Centrum het Span, Arnhem

prof. dr. M.C. van Zelm, hoofd Laboratorium Humorale Immuniteit, Erasmus MC, Rotterdam, en hoofd Laboratorium voor Allergie en Klinische Immunologie, Monash University, Melbourne, Australië.


Aanleveren van artikelen

AUTEURSINSTRUCTIES
Deze auteursinstructies geven een gedetailleerd overzicht van de eisen die per rubriek van het tijdschrift gesteld worden.

COPYRIGHT
Bent u auteur van een artikel? Dan dient u (en coauteurs) de auteurs-/IE-rechten over te dragen aan Ariez. Graag dit formulier voor overdracht hiervan uitprinten, zelf tekenen en laten ondertekenen door alle coauteurs en via mail of post naar ons toezenden.

TOESTEMMING PORTRETRECHT
Wanneer u als auteur een artikel indient met foto’s, scans of video’s van een patiënt dan graag dit toestemmingsformulier portretrecht uitprinten en getekend (door uzelf en de patiënt) aan ons retour zenden.


ABONNEMENT
Wilt u een abonnement op NTVAAKI ? Registreer u dan hier.

CONTACT
Een vraag, opmerking of meer informatie ontvangen?
Neem contact met ons op.