Articles

Diagnostiek en behandeling van ernstig astma bij volwassenen

NTvAAKI - jaargang 13, nummer 4, november 2013

mw. dr. E.J.M. Weersink , Mw. prof. dr. E.H.D. Bel , dr. G.J. Braunstahl , Mw. dr. A. ten Brinke , Mw. L.H.M. Rijssenbeek-Nouwens , Dhr. dr. A.C. Roldaan , Dhr. dr. T.A. van Barneveld

Samenvatting

In deze richtlijn worden de diagnostiek en behandeling van ‘ernstig astma’ bij volwassenen (> 18 jaar) besproken. De meeste patiënten met astma (90%) reageren goed op behandeling volgens de huidige internationale richtlijnen met inhalatiecorticosteroïden en langwerkende bèta-2-mimetica (www.GINAsthma. org). Er blijft echter een kleine groep patiënten over die veel astmaklachten houdt, ondanks hoge doseringen van de standaardastmamedicatie, controle bij de longarts en behandeling van comorbiditeit. Deze groep patiënten vraagt intensieve medische zorg en veroorzaakt veel kosten. Het gaat hier om persisterend ‘uncontrolled’ astma en dit wordt geduid als moeilijk behandelbaar astma met als subtype ernstig astma. Naast het stellen van de diagnose ernstig astma en de bijbehorende behandeling worden er in deze richtlijn adviezen gegeven over monitoring en follow-up evenals over centralisatie van de zorg voor patiënten met ernstig astma. Deze richtlijn is primair bedoeld voor longartsen. Ook voor andere disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor astmapatiënten kan deze richtlijn behulpzaam zijn.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2013;13:154-160)

Lees verder