Articles

Fenotypering van astma door multidimensionele analyse: met de nadruk op kenmerken van astma in perifeer bloed

NTvAAKI - jaargang 17, nummer 4, november 2017

dr. B. Hilvering

SAMENVATTING

Op 20 juni 2017 promoveerde Bart Hilvering aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift getiteld: ‘Phenotyping of asthma by multidimensional analysis: Focus on peripheral blood characteristics of severe asthma patients’. Het onderzoek werd verricht op de afdeling Experimentele longziekten van het Laboratory of Translational Immunology (LTI) aan het UMC Utrecht, en op het Nuffield Department of Medicine van de University of Oxford. Het onderzoek werd begeleid door prof. dr. Leo Koenderman en prof. dr. Jan-Willem Lammers. In Oxford werd de begeleiding gedaan door prof. dr. Ian Pavord. De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek staan hieronder beschreven.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE & ASTMA 2017;17:175-177)

Lees verder