Articles

Kinderastmazorg met ‘het licht aan’ met behulp van de Puffer-app

NTvAAKI - jaargang 23, nummer 3, september 2023

dr. M.R. van der Kamp , drs. V.S. Hengeveld , dr. B.J. Thio

Ruim 80% minder ziekenhuisopnames, spoedbezoeken en polikliniekbezoeken. Dat waren de eerste resultaten van het gebruik van de Puffer-app.1 Deze app is bedoeld om kinderen met astma thuis realtime te kunnen volgen en ondersteunen om zo op afstand kwalitatief goede zorg te bieden (zie Figuur 1). Een mooi voorbeeld van e-health en technische zorginnovaties uit Twente.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2023;23(3):102–3)

Lees verder