Articles

Verbetering van medicatietoediening in de longen: op weg naar betere inhalatietherapie

NTvAAKI - jaargang 13, nummer 3, september 2013

dr. B.L. Rottier

Samenvatting

Op 28 november 2012 promoveerde Bart L. Rottier aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift Improving drug delivery to the lungs: towards better inhalation therapy. Promotor was prof. dr. E.J. Duiverman en copromotor was dr. A.H. de Boer. Het werk werd uitgevoerd in samenwerking met de vakgroep Farmaceutische technologie en Biofarmacie van de faculteit Farmaceutische wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en de sectie Kinderlongziekten en kinderallergologie van het Beatrix Kinderziekenhuis. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen uit het proefschrift gericht op astma besproken.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2013;13:125-127)

Lees verder