Articles

Naar een betere diagnostiek en monitoring van astma en cystische fibrose bij kinderen; de waarde van niet-invasieve inflammometrie

NTvAAKI - jaargang 12, nummer 1, februari 2012

dr. C.M.H.H.T. Robroeks

Samenvatting

Op 27 mei 2010 promoveerde mw. drs. C.M.H.H.T. Robroeks aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift getiteld Towards better diagnosis and monitoring of asthma and cystic fibrosis in children; the value of non-invasive inflammometry. Haar promotor was prof. dr. L.J.I. Zimmermann. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen van haar proefschrift weergegeven.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2012;12:32-35)

Lees verder