Articles

Astma en zwangerschap: een update van de huidige inzichten

NTvAAKI - jaargang 19, nummer 4, november 2019

drs. K.A.B. Eger , drs. S. van Loon-Kooij , drs. J.A.J.M. van Exsel , drs. S.A. van Nederveen-Bendien

SAMENVATTING

Astma is de meest voorkomende chronische longaandoening tijdens zwangerschap. Tussen astma en zwangerschap is sprake van een complexe interactie waarbij meerdere factoren een rol spelen, zoals fysiologische en immunologische veranderingen. Als gevolg hiervan kan de mate van astmacontrole veranderen gedurende de zwangerschap. Ongecontroleerd astma en astmaexacerbaties zijn geassocieerd met zwangerschapscomplicaties bij zowel moeder als kind. Voor de uitkomst van de zwangerschap wegen, volgens de huidige inzichten, de potentiële negatieve effecten van astmamedicatie tijdens de zwangerschap niet op tegen het belang van goede astmacontrole. Om astmacontrole te optimaliseren wordt aanbevolen om zwangere astmapatiënten tijdens de zwangerschap frequenter te monitoren en aandacht te besteden aan educatie.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2019;19:131-37)

Lees verder