Articles

Het microbioom en de humane immuunrespons bij constitutioneel eczeem: op zoek naar aangrijpingspunten voor geïndividualiseerde behandelstrategieën

NTvAAKI - jaargang 19, nummer 4, november 2019

dr. J.E.E. Totté

SAMENVATTING

Op 5 juli 2018 promoveerde Joan Totté aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift getiteld ‘The microbiome and the human immune response in atopic dermatitis. Exploring microbial targets for personalized treatment’ onder begeleiding van promotoren prof. dr. Suzanne Pasmans, prof. dr. Margreet Vos en copromotor dr. Luba Pardo. De belangrijkste bevindingen staan hieronder beschreven.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2019;19:159-61)

Lees verder

Microbioom van de huid

NTvAAKI - jaargang 18, nummer 2, mei 2018

dr. J.E.E. Totté , prof. dr. S.G.M.A. Pasmans

SAMENVATTING

Het microbioom van de huid maakt deel uit van onze huidbarrière en vormt samen met het immuunsysteem een complex en gebalanceerd ecosysteem. Eerste beschrijvende studies toonden associaties aan tussen veranderingen in het microbioom en huidziekten. Langzaam verschijnen ook longitudinale en interventiestudies die voorzichtig een rol suggereren bij het ontstaan of aanwakkeren van huidaandoeningen. Toch is er nog veel onduidelijk over het aandeel van het microbioom in de pathogenese van huidziekten ten opzichte van andere factoren. De enorm snelle ontwikkeling van technieken, met name de mogelijkheid te kijken naar functies van bacteriën, zal ons meer leren over interacties tussen micro-organismen, het humane immuunsysteem en de huidbarrière binnen het ecosysteem. Daarnaast hebben nieuwe behandelstrategieën die aangrijpen op het microbioom, maar geen bacteriële resistentie induceren, een belangrijke rol om de openstaande vraagstukken te beantwoorden. Binnen heterogene huidaandoeningen zoals constitutioneel eczeem, zal de microbiële component als onderdeel van de pathogenese waarschijnlijk verschillen tussen patiënten en variëren over de tijd. Het ontdekken van subgroepen die baat hebben bij therapie gericht op het microbioom is belangrijk als onderdeel van een meer geïndividualiseerde behandeling.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2018;18:76-83)

Lees verder