Articles

Bronchiale thermoplastiek: een endoscopische behandeling voor ernstig astma

NTvAAKI - jaargang 17, nummer 1, maart 2017

Mw. drs. J.N.S. d’Hooghe , dr. N.H.T. ten Hacken , mw. dr. E.J.M. Weersink , prof. dr. J.T. Annema , dr. P.I. Bonta

SAMENVATTING

Bronchiale thermoplastiek is een endoscopische behandeling voor patiënten met ernstig astma die ondanks optimale medicamenteuze behandeling onvoldoende gecontroleerd zijn. Bronchiale thermoplastiek heeft als doel het verminderen van de hoeveelheid glad spierweefsel en heeft mogelijk ook een bijkomend effect op zenuwvezels in de luchtwegen. Hiermee heeft bronchiale thermoplastiek een ander aangrijpingspunt voor de behandeling van astma dan de overige beschikbare behandelvormen. Effectiviteit van bronchiale thermoplastiek is aangetoond in meerdere gerandomiseerde klinische studies. Welk ernstig astma fenotype het meeste baat heeft bij deze behandeling is nog niet geheel duidelijk, mede doordat het onderliggende mechanisme nog niet volledig opgehelderd is.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE & ASTMA 2017;17:29-35)

Lees verder