Articles

Het Astma COPD-overlapsyndroom: ACOS. Wat is het en hoe belangrijk is het?

NTvAAKI - jaargang 16, nummer 4, november 2016

dr. M. van den Berge

Samenvatting

Zowel astma als chronische obstructieve longziekte (‘chronic obstructive pulmonary disease’, COPD) zijn heterogene ziekten met een grote interindividuele variabiliteit met betrekking tot hun klinische expressie, beloop en respons op beschikbare behandelingen. De introductie van het astma COPD-overlapsyndroom kan leiden tot een betere klinische karakterisatie en behandeling van patiënten met een obstructieve longziekte. Het is echter nog in een vroege fase en een aantal verbeteringen is nog hard nodig. Zo is een duidelijke definitie van ACOS van groot belang aangezien de waarde van het onderzoek dat tot nu toe is gedaan wordt beperkt door het gebruik van verschillende definities voor ACOS. Daarnaast is de langetermijnuitkomst en optimale behandeling van ACOS nog onvoldoende duidelijk en dit zal nog moeten worden onderzocht in longitudinale studies.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2016;16:123-129)

Lees verder

Belang van de kleine luchtwegen bij astma

NTvAAKI - jaargang 15, nummer 5, november 2015

dr. M. van den Berge

Samenvatting

Astma is lange tijd beschouwd als een ziekte van de grote luchtwegen. De laatste jaren is het steeds meer duidelijk geworden dat de kleine luchtwegen ook betrokken zijn bij het astmatische ziekteproces. Er zijn nu inhalatoren met kleine deeltjes beschikbaar om de ontsteking in de luchtwegen te bestrijden met geïnhaleerde corticosteroïden die naar de kleine luchtwegen gaan. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de rol van de kleine luchtwegen en de implicaties voor de behandeling van astma.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2015;15:146-149)

Lees verder