Articles

Onderzoek naar zelfmanagement bij astma en goed geneesmiddelengebruik (SMARAGD-studie): een pilotonderzoek

NTvAAKI - jaargang 18, nummer 3, september 2018

E. Kuipers PharmD, M. Wensing PhD, P. de Smet PhD, PharmD, M. Teichert PhD, PharmD

SAMENVATTING

Openbaar apothekers hebben een belangrijke rol in het begeleiden en ondersteunen van het geneesmiddelengebruik van hun patiënten. De vraagstelling van dit onderzoek is: wat is de effectiviteit van monitoring door de apotheker op de ziektecontrole van astmapatiënten die inhalatiecorticosteroïden (ICS) gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden werden astmapatiënten die ICS gebruikten uitgenodigd door 2 interventie- (interventiegroep [IG]) en 2 controleapotheken (controlegroep [CG]). Deelnemende patiënten vulden bij de start van het onderzoek en na 6 maanden follow-up verschillende vragenlijsten in, waaronder de ‘Control of Allergic Rhinitis and Asthma Test’ (CARAT). Aanvullend voltooiden IG-patiënten ook elke 2 weken de CARAT-vragenlijst. Indien de CARAT-scores niet optimaal waren, verslechterden of ontbraken, kregen IG-patiënten advies op maat over ziektemanagement, therapietrouw met ICS en inhalatietechniek. Voor Turbuhaler-gebruikers was aanvullende elektronische monitoring (EMI) beschikbaar, met dagelijkse herinneringen aan ICS-inname. Als primaire uitkomst werden de CARAT-scores bij de follow-up vergeleken tussen de IG en CG door middel van lineaire regressie. Als secundaire uitkomst werd de ICS-therapietrouw vergeleken door middel van logistische regressie. Van maart tot juli 2015 werden 39 IG- en 41 CG-patiënten geïncludeerd. Na 6 maanden verschilden de CARAT-scores niet tussen de IG en CG (–0,19; 95%-betrouwbaarheidsinterval [BI], –2,57–2,20), en evenmin de patiëntenaantallen met ICS-therapietrouw >80% (0,82; 95%-BI, 0,28–2,37). Onder de EMI-gebruikers verschilden de CARAT-scores niet, maar ICS-therapietrouw >80% vertoonde een 4,52-voudige toename (95%-BI, 1,56–13,1) vergeleken met gebruikers zonder EMI. Het monitoren van de openbaar apotheker had bij astmapatiënten geen invloed op CARAT-scores; EMI-gebruik liet wel een verhoogde ICS-therapietrouw zien.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2018;18:112-122)

Lees verder