Articles

Voedseleiwit-geïnduceerd enterocolitis-syndroom na ingestie van koemelk

NTvAAKI - jaargang 18, nummer 3, september 2018

dr. O. Liem , dr. J.A.M. Emons

SAMENVATTING

Voedseleiwit-geïnduceerd enterocolitis-syndroom is een zeldzame, niet-IgE-gemedieerde voedselallergie die zich op jonge leeftijd presenteert met heftig braken. Dat gaat meestal gepaard met lethargie, bleekheid 1–4 uur na inname van het verdachte voedingsmiddel en vaak later nog met diarree. Het klinische beeld kan fulminant verlopen en reageert niet op de typische behandeling van een IgE-gemedieerde allergie (antihistaminica en adrenaline). Koemelk, soja en granen zijn de meest voorkomende triggers, maar ook voedingsmiddelen die niet typisch zijn als allergeen, zoals rijst of kip, kunnen de oorzaak zijn. De diagnose wordt meestal gesteld op basis van de anamnese en zo nodig met een provocatietest. Het beloop is gunstig: het grootste deel van de kinderen groeit over de klachten heen voordat de leeftijd van 5 jaar is bereikt.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2018;18:123-128)

Lees verder