Articles

Diagnostiek en behandeling van mastocytose: toelichting op de richtlijn van 2022

NTvAAKI - jaargang 23, nummer 1, maart 2023

dr. M.A.W. Hermans , W. Irvine , dr. N.J.T. Arends , dr. P. te Boekhorst , dr. P.L.A. van Daele , dr. J. Damman , dr. A. Diepstra , dr. E.J. Huisman , dr. R. Fijnheer , dr. F. Heubels-Moenen , dr. A.B. Mulder , dr. M. Oldhoff , prof. dr. S.G.M.A. Pasmans , dr. L.F.R. Span , dr. A.B. Sprikkelman , dr. V.H.J. van der Velden , dr. J.N.G. Oude Elberink

SAMENVATTING

Recentelijk werd de eerste Nederlandse richtlijn Mastocytose opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep. Hierin zijn adviezen opgesteld voor de diagnostiek, follow-up en behandeling van zowel volwassenen als kinderen met mastocytose. Deze relatief zeldzame, vaak chronische aandoening kan op elke leeftijd voorkomen en een breed scala aan symptomen veroorzaken. Hierdoor kunnen patiënten zich bij verschillende medisch specialisten presenteren, maar vrijwel alle patiënten komen vroeg of laat bij de hematoloog terecht. In de afgelopen jaren hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden in de classificatie, diagnostiek en behandeling. Dit artikel is een samenvatting van de richtlijn inclusief adviezen voor de dagelijkse praktijk.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2023;23(1):4–13)

Lees verder

Hooggebergtebehandeling voor kinderen met eczeem en/of astma

NTvAAKI - jaargang 20, nummer 3, augustus 2020

dr. K.B. Fieten , prof. dr. S.G.M.A. Pasmans

SAMENVATTING

Al decennia lang wordt in Europa hooggebergtebehandeling toegepast voor de behandeling van patiënten met atopische aandoeningen zoals constitutioneel eczeem en/of astma. De duur van een dergelijke behandeling kan oplopen van 3 weken tot meer dan 3 maanden. Ook de inhoud van de behandeling verschilt per kliniek, wat het lastig maakt om bestaande data te vergelijken. De effectiviteit van hooggebergtebehandelingen is voornamelijk door middel van observationele studies onderzocht. Vrijwel alle gepubliceerde observationele studies lieten een klinische verbetering zien direct na de hooggebergtebehandeling. Studies met een follow-up periode in het studiedesign suggereren blijvende effecten tot 12 maanden na de hooggebergtebehandeling. Een aantal gerandomiseerde studies die zijn uitgevoerd met een langere follow-up periode en lieten positieve resultaten na een hooggebergtebehandeling zien. De DAVOS-studie vergelijkt hooggebergtebehandeling in Zwitserland met poliklinische behandeling in Nederland bij kinderen met moeilijk behandelbaar eczeem (CE) en maakt gebruik van het nieuwe behandelprogramma PIM (Persoonlijk Integraal Multidisciplinair, zie BOX 1) in beide studie-armen. Direct na de hooggebergtebehandeling en tot het eerste follow-up moment na 6 weken was significant meer verbetering zichtbaar in de hooggebergtegroep op het gebied van ziekte-activiteit, gezondheidsspecifieke kwaliteit van leven en andere klinische secundaire uitkomstmaten. Deze bevindingen komen overeen met de resultaten van eerder gepubliceerde observationele studies. Het meest opvallende verschil tussen de twee groepen was de significante daling in eosinofielen in de interventiegroep. Na 6 maanden follow-up waren echter geen significante verschillen meer zichtbaar tussen de hooggebergtegroep en de controlegroep. Het gebruikte behandelprogramma PIM is effectief voor de meeste (77%) kinderen met moeilijk behandelbaar CE van 8 tot 18 jaar. Het is echter nog steeds onduidelijk of een bepaalde factor doorslaggevend is voor het geobserveerde effect van hooggebergtebehandeling en welke dat dan is. Gerandomiseerde studies die de positie van hooggebergtebehandeling in het huidige behandelaanbod verder kunnen onderbouwen, mede gebaseerd op kosten effectiviteit op de lange termijn, zijn wenselijk.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2020;20:84-90)

 

Lees verder

Microbioom van de huid

NTvAAKI - jaargang 18, nummer 2, mei 2018

dr. J.E.E. Totté , prof. dr. S.G.M.A. Pasmans

SAMENVATTING

Het microbioom van de huid maakt deel uit van onze huidbarrière en vormt samen met het immuunsysteem een complex en gebalanceerd ecosysteem. Eerste beschrijvende studies toonden associaties aan tussen veranderingen in het microbioom en huidziekten. Langzaam verschijnen ook longitudinale en interventiestudies die voorzichtig een rol suggereren bij het ontstaan of aanwakkeren van huidaandoeningen. Toch is er nog veel onduidelijk over het aandeel van het microbioom in de pathogenese van huidziekten ten opzichte van andere factoren. De enorm snelle ontwikkeling van technieken, met name de mogelijkheid te kijken naar functies van bacteriën, zal ons meer leren over interacties tussen micro-organismen, het humane immuunsysteem en de huidbarrière binnen het ecosysteem. Daarnaast hebben nieuwe behandelstrategieën die aangrijpen op het microbioom, maar geen bacteriële resistentie induceren, een belangrijke rol om de openstaande vraagstukken te beantwoorden. Binnen heterogene huidaandoeningen zoals constitutioneel eczeem, zal de microbiële component als onderdeel van de pathogenese waarschijnlijk verschillen tussen patiënten en variëren over de tijd. Het ontdekken van subgroepen die baat hebben bij therapie gericht op het microbioom is belangrijk als onderdeel van een meer geïndividualiseerde behandeling.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2018;18:76-83)

Lees verder