Blootstelling zwangere vrouw aan schoonmaakmiddelen op de werkvloer verhoogt risico op astma kind

november 2021 Preventie Chiara Uijtermerk

Ten tijden van de pandemie zijn schoonmaakmiddelen belangrijker dan ooit, maar is het mogelijk dat deze middelen die nu als uiterst noodzakelijk worden beschouwd ook een nadelig effect hebben? Onderzoekers dr. Tjalvin, dr. Svanes en collega’s ontdekten een associatie tussen blootstelling aan schoonmaakmiddelen bij moeders en astma bij hun kinderen. Mogelijk worden desinfecterende middelen hiermee in een heel ander daglicht geplaatst.

De data is verkregen vanuit de grote internationale Rhinessa- en Rhine-studies. De onderzoekers  gebruikten data van 3.318 moeder-kind-paren en onderzochten hoeveel hiervan astma of een piepende ademhaling hadden, als indicatie voor onderste luchtwegproblemen. Er werd gebruik gemaakt van een astma-specifieke werkblootstellingmatrix en daarnaast werd de beroepsgeschiedenis van de moeder ingezien om vast te stellen of de moeder tijdens haar werk mogelijk werd blootgesteld aan desinfectantia (schoonmaakproducten, wasmiddel en desinfectieproducten) die binnenshuis worden ingezet. Dit werd bepaald voor de periode voorafgaande aan de conceptie, na de geboorte en in de periode van twee jaar rondom de conceptie en zwangerschap. Moeders die nooit hebben gewerkt werden geëxcludeerd. Moeders die aan schoonmaakmiddelen waren blootgesteld werkten voornamelijk in de schoonmaak-, horeca-, of zorgsector. Verkregen data werd geanalyseerd met aanpassing voor de sociaaleconomische status en voor maternale educatie.

Vaker astma en piepende ademhaling bij kind na veelvuldige blootstelling aan desinfectantia

Uit deze analyse kwam naar voren dat er een associatie was tussen binnenshuis schoonmaken voor het werk in de twee jaar voor de conceptie en hierna (n=610), en het ontwikkelen van astma door het nageslacht (oddsratio [OR]:1,56; 95%-BI: 1,05-2,31). Tevens ontwikkelden de kinderen van deze moeders vaker kinderastma plus nasale allergieën (OR [95%-BI]: 1,77 [1,13-2,77]) en een piepende ademhaling al dan niet in combinatie met astma (OR [95%-BI]: 1,19-2,44). Blootstelling aan schoonmaakmiddelen beginnende rond de conceptie en zwangerschap (n=77) leidde ook tot een hogere kans op een piepende ademhaling en/of astma bij het kind (OR [95%-BI]: 2,25 [1.03-4.91]). Wanneer de blootstelling aan de desinfectiemiddelen begon ná de geboorte van het kind werd geen verhoogd risico op astma-ontwikkeling bij het kind gezien.

CONCLUSIE

Concluderend liet dit onderzoek zien dat wanneer moeder voorafgaande aan de conceptie of tijdens de conceptie of zwangerschap blootgesteld wordt aan schoonmaakmiddelen tijdens haar werk, de kans op astma en een piepende ademhaling toeneemt bij haar kind. Gezien het toenemende gebruik van desinfectantia tijdens de pandemie is het belangrijk dat hier verder onderzoek naar wordt gedaan om te achterhalen wat het effect hiervan kan zijn op de gezondheid van de kinderen die nu geboren worden.

Referenties

  1. Tjalvin G, Svanes Ø, Igland J, et al. Maternal preconception occupational exposure to cleaning products and disinfectants and offspring asthma. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2021
  2. University of Bergen. Mother’s occupational exposure to cleaning products and disinfectants could cause asthma in future children [Internet]. Newswise. 2021 [cited 2021 Nov 12].
  3. Bobolea I, Arismendi E, Valero A, et al. Early life origins of asthma: A review of potential effectors. J Investig Allergol Clin Immunol. 2019;29(3):168–79.
  4. Svanes Ø, Skorge TD, Johannessen A, et al. Respiratory health in cleaners in northern Europe: Is susceptibility established in early life? PLoS One. 2015;10(7):e0131959.