Australische onderzoekers ontdekken link tussen vroeggeboorte en COPD op latere leeftijd

mei 2022 Wetenschap Willem van Altena
Premature newborn baby girl in the hospital incubator after c-section in 33 week

Baby’s die te vroeg geboren worden hebben een grotere kans op het ontwikkelen van COPD op latere leeftijd dan baby’s die wel voldragen geboren worden. Dat is de conclusie uit een Australische analyse, die onlangs werd besproken in vaktijdschrift The Lancet Respiratory Medicine.

Voor hun onderzoek maakten de onderzoekers gebruik van gegevens van 1.445 deelnemers aan de Tasmanian Longitudinal Health Study (TAHS). Er werd een significant verband gevonden tussen een vroeggeboorte en een verhoogd risico op COPD op 53-jarige leeftijd (oddsratio [95%-BI]: 2,9 [1,1–7,7]).

Aterme zwangerschap

Een sterk tot gemiddeld-vroege vroeggeboorte was geassocieerd met een lagere ratio tussen de post-bronchodilatoire éénsecondewaarde en de geforceerde vitale capaciteit  (FEV1/FVC-ratio; bètacoëfficiënt -2,9%), een lagere FEV1 (-190 ml), diffusiecapaciteit voor koolstofmonoxide (-0,55 mmol/min/kPa) en FEF25-75% (-339 ml/s). De associatie tussen vroeggeboorte en de FEV1/FVC-ratio was echter alleen significant bij rokers (pinteractie=0,0082). Vergelijkbare bevindingen werden waargenomen voor een gemiddeld-vroege vroeggeboorte wanneer deze groep los werd geanalyseerd. In vergelijking met een aterme zwangerschap ging een late vroeggeboorte niet gepaard met een lagere FEV1/FVC-ratio of COPD.

Middelbare leeftijd

Een nieuw aspect aan deze studie is dat voor de eerste keer het effect van vroeggeboorte op de longfunctie tot op middelbare leeftijd is onderzocht. Het blijkt dat een vroeggeboorte gepaard gaat met obstructieve longfunctiestoornissen, waaronder COPD, tot ver in het zesde decennium van het leven. Dit effect wordt verergerd door roken.

Referentie

Bui DS, Perret JL, Walters EH, et al. Association between very to moderate preterm births, lung function deficits, and COPD at age 53 years: analysis of a prospective cohort study. Lancet Respir Med. 2022 Feb 18. Online ahead of print.