Australische onderzoekers pakken pinda-allergie aan met orale immuuntherapie met gekookte pinda’s

januari 2023 Medisch Onderzoek Willem van Altena
Boiled peanut,Peanuts boiled in ladle with boiling peanuts as a backdrop.

Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat vroege en geleidelijke introductie met pinda zuigelingen en peuters van hun pinda-allergie kan afhelpen. Een recente studie uit Adelaide (Australië) meldt nu behoorlijke successen door kinderen gekookte pinda’s te laten eten. Ongeveer 80% van de kinderen bij wie deze methode werd toegepast bleek na afloop niet langer allergisch voor pinda’s te zijn.

Geschat wordt dat in Westerse landen ongeveer 1 tot 3 procent van alle kinderen te maken heeft. Het is daarmee een van de meest prevalente voedselallergieën bij jonge kinderen, en bovendien een allergie die veel problemen oplevert voor de kinderen en hun ouders. Pinda en pinda-olie komen namelijk in zeer veel voedingsmiddelen voor. Een klein deel van de kinderen (ongeveer 20%) ontgroeit de allergie vanzelf, maar voor velen is pinda-allergie een levenslange aandoening die behoorlijk veel impact heeft op de kwaliteit van leven.

In een klinische studie aan de Flinders universiteit in Adelaide hebben prof. Luke Grzeskowiak en zijn team onderzocht of geleidelijke introductie van gekookte pinda een veilige manier is om kinderen aan pinda te laten wennen. In dit onderzoek werden werkzaamheid en veiligheid onderzocht van orale immunotherapie (OIT) met langzaam oplopende doses gekookte pinda, gevolgd door geroosterde pinda.

In de studie werden 70 kinderen met pinda-allergie tussen de 6 en 18 jaar oud een jaar lang door middel van OIT behandeld. Aanvankelijk kregen zij 12 weken lang minuscule doses gekookte pinda, die 12 uur lang gekookt waren. Vervolgens kregen de kinderen 20 weken lang elke dag een langzaam stijgende dosis pinda’s die 2 uur gekookt waren. In de laatste 20 weken van de studie kregen de kinderen geroosterde pinda’s te eten.

Het bleek dat 56 van de 70 kinderen na een jaar OIT zonder allergische reactie in staat waren om 12 pinda’s te eten, wat door de onderzoekers als een significante hoeveelheid wordt gezien. Het houdt in dat deze kinderen weliswaar (nog) niet in staat zijn om zonder zorgen pinda’s te consumeren, maar dat het gevaar bij het per ongeluk binnenkrijgen van pinda geweken is.

Er werden wel bijwerkingen geconstateerd. Bij 61% van de kinderen was er sprake van milde reacties die meestal vanzelf overgingen. In sommige gevallen waren orale antihistaminica afdoende, en in slechts drie gevallen kwam het tot anafylaxie, waarbij een adrenaline-injectie nodig was. De onderzoekers zien dat als een bewijs dat de behandeling veilig is: slechts drie gevallen van anafylaxie bij 70 kinderen in een heel jaar is erg weinig.

De reden dat gekookte pinda’s beter verdragen worden dan geroosterde zit hem in het feit dat koken de eiwitstructuur van de pinda’s verandert. Daardoor veroorzaken ze minder snel een allergische reactie. Door de dosis pinda heel gestaag op te voeren wordt er tolerantie in het lichaam opgebouwd.

Geen genezing

De onderzoekers merken wel op dat hun methode geen genezing betekent. De kinderen worden minder gevoelig voor pinda maar blijven in feite nog steeds allergisch voor pinda’s. Wel zijn ze beschermd tegen het al of niet per ongeluk binnenkrijgen van pinda met mogelijk een gevaarlijke allergische reactie tot gevolg. Het betekent echter ook dat de kinderen regelmatig pinda’s zullen moeten blijven consumeren om de behaalde ongevoeligheid niet te verliezen.

Intussen wordt in Adelaide gewerkt aan vervolgonderzoek met een grotere groep kinderen om de studieresultaten te bevestigen. Pas dan kan echt vastgesteld worden of het gebruik van gekookte pinda’s als onderdeel van OIT een effectieve en veilige behandelmethode kan zijn.

Referentie

Grzeskowiak LE, Tao B, Aliakbari K, et al. Oral immunotherapy using boiled peanuts for treating peanut allergy: An open-label, single-arm trial. Clin Exp Allergy. 2023 Jan 11. doi: 10.1111/cea.14254. Epub ahead of print. PMID: 36628520.