Check@Home: onderzoek naar inzet thuistesten voor vroege opsporing ziekten

maart 2022 Zorg van de Toekomst Willem van Altena
Pharmaceutical and medical, Doctor using tablet and smartphone, analyzing and examination on modern interface, Digital healthcare and medical industries.

In de zorg is al jaren een verschuiving gaande van reactieve naar preventieve zorg, en vroege diagnostiek is daar een belangrijk onderdeel van. Het project Check@Home gaat binnenkort van start met een vijf jaar durend landelijk onderzoek naar de inzet van thuistesten voor de vroege opsporing van hart- en vaatziekten, nierziekten en diabetes type 2. Ziekenhuizen, huisartsen, universiteiten en onderzoekscentra werken hierin nauw samen, en er is 9 miljoen subsidie beschikbaar door NWO, de Hartstichting, de Nierstichting, het Diabetes Fonds en private partners. Onderzoeksleiders zijn Folkert Asselbergs, cardioloog in het UMC Utrecht en Ron Gansevoort, nefroloog in het UMC Groningen.

Complicaties

In Nederland bestaat momenteel geen landelijke en laagdrempelige aanpak voor vroege opsporing van diabetes type 2, hart- en vaatziekten, en chronische nierschade. Veel mensen weten niet dat ze deze aandoeningen hebben, omdat ze geen duidelijke symptomen ervaren. Wanneer die symptomen eenmaal wel verschijnen kan dat leiden tot ernstige complicaties zoals nierfalen, beroerte, hartinfarct, of hartfalen. Deze complicaties hebben een grote impact op de kwaliteit van leven, meedoen in de samenleving en vroegtijdige sterfte.

Smartphone

Het project Check@Home, dat nu negen miljoen euro subsidie ontvangt, heeft als doel: opzetten van een nieuw bevolkingsonderzoek, waarbij iedereen in ons land tussen de 50 en 75 jaar zelf thuis kan testen of ze mogelijk deze aandoeningen hebben. Dat gebeurt onder meer door smartphone-sensors en speciaal ontworpen apps in te zetten. In dit project worden in totaal 160.000 mensen uit Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven uitgenodigd om mee te doen met het onderzoek. De thuistesten bestaan uit een urinetest, een hartritmetest en een vragenlijst. Bij vroege tekenen van ziekte volgt een vervolgonderzoek in een regionaal diagnostisch centrum.

Leefstijladvies

Verwacht wordt dat dankzij deze nieuwe bevolkingsonderzoeken de groei van het aantal mensen met hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en chronische nierschade de komende tien jaar met een kwart verlaagd kan worden. Vroege vaststelling van een aandoening kan aanleiding zijn om mensen gerichte leefstijladviezen te geven, en waar nodig medicatie. Zo kunnen de zorgkosten omlaag, omdat vroeg ingrijpen veel duurdere behandelingen in een verder gevorderd stadium van de ziekte voorkomt.

Meer informatie

Lees meer over Check@Home op de website van UMC Utrecht