Dupilumab verbetert histologische uitkomsten en vermindert genmutaties bij eosinofiele oesofagitispatiënten in LIBERTY-EoE-TREET-studie

juli 2022 EAACI 2022 Marjolein Haakman-Groot
Epithelium--STRATIFIED SQUAMOUS EPITHELIUM lining the ESOPHAGUS, 100X. This image shows many layers of epithelium cells with the cells nearer the top becoming flattened or squamous. Note the cells near the surface even have flattened nuclei. The basal layer is darker is active in mitosis, and sits on top of supporting connective tissue that has blood vessels that nourish the epithelium. The surface cells slough off and are replaced.
Dr. Alain M. Schoepfer

Tijdens het EAACI-congres 2022 presenteerde dr. Alain M. Schoepfer (University Hospital of Lausanne, Lausanne, Zwitserland) de resultaten van een pre-gespecificeerde analyse van de LIBERTY-EoE-TREET-studie. In deze studie werd de impact van dupilumabbehandeling bepaald op de histologie en gensignaturen van eosinofiele oesofagitispatiënten. Na 6 maanden bleek dupilumab hier al een significante positieve invloed op te hebben en deze verbetering hield aan gedurende de 52 weken van de behandeling.

Eosinofiele oesofagitis (EoE) is een chronische, progressieve ziekte van de oesofagus en wordt gekenmerkt door type 2-inflammatie. De aandoening leidt tot oesofageaal dysfunctioneren en kan hierdoor een sterke negatieve impact op de kwaliteit van leven kan hebben. EoE wordt gekarakteriseerd door histologische veranderingen in het oesofagusweefsel en een veranderd transcriptoom, waaronder genen die zijn geassocieerd met fibrose.

LIBERTY-EoE-TREET

Dupilumab is een volledig humaan monoklonaal antilichaam dat de gedeelde receptorcomponent blokkeert van interleukine (IL)-4 en IL-13, centrale drijvers in de type 2-inflammatie bij EoE. In de fase III-studie LIBERTY-EoE-TREET werden adolescenten en volwassen patiënten met actieve EoE behandeld met dupilumab (300 mg) of placebo. In de deel A en B van de studie werden eerder al statistisch significante en klinisch relevante verbeteringen gezien wat betreft symptomatische en histologische uitkomsten gedurende de eerste 24 weken van behandeling met dupilumab. In deel C konden patiënten overstappen van placebo naar dupilumab of doorgaan met de behandeling met dupilumab tot week 52.

Het doel van deze nieuwe pre-gespecificeerde analyse was het bepalen van de impact van dupilumabbehandeling op de histologie en genexpressie bij EoE-patiënten uit deel A en B (tot week 24), al dan niet doorbehandeld met dupilumab in deel C.

Dupilumab verbetert histologische uitkomsten

De impact van behandeling op de histologie werd bepaald met het ‘Histologic Scoring System’ (HSS). Hierbij duidt een hogere score op een hogere graad met meer histologische veranderingen. Uit de analyse bleek dat patiënten die in deel A of B werden behandeld met dupilumab, een significant lagere HSS-score hadden ten opzichte van patiënten behandeld met placebo. In deel C, waar patiënten werden doorbehandeld met dupilumab of waren overgestapt van placebo naar dupilumab, werd in beide groepen een sterk verlaagde HSS-score gezien na 52 weken. Op dit tijdstip was er geen significant verschil meer tussen deze twee groepen (zie Figuur 1).

FIGUUR 1. De invloed van behandeling met dupilumab versus placebo op de HRR-graadscore in de LIBERTY EoE TREET-studie met EoE-patiënten.

Vervolgens is gekeken naar de invloed van dupilumabbehandeling op de genetische veranderingen typerend voor type 2-inflammatie (zoals in genen betrokken bij IL-4, IL-5 en IL-13) en het EoE diagnostisch panel (EDP). Hierbij waren minder veranderingen zichtbaar in de EDP-gensignatuur na 24 weken behandeling met dupilumab ten opzichte van placebo. Hetzelfde gold voor de genveranderingen typerend voor type 2-inflammatie; de gemiddelde verandering vanaf baseline was kleiner bij dupilumabbehandelde patiënten tijdens de behandelperiode in vergelijking met placebobehandelde EoE-patiënten. Deze effecten werden ook in het tweede deel van de studie gezien bij patiënten die overstapten van placebo naar dupilumab en hielden aan bij patiënten die doorgingen met de dupilumabbehandeling.

Bij dupilumabbehandelde patiënten werd verder downregulatie van de bij type 2-inflammatie betrokken genen gezien op week 24 ten opzichte van baseline. Bij placebo bleef deze signatuur vergelijkbaar. Op week 52 was deze downregulatie zichtbaar bij zowel patiënten die de gehele periode met dupilumab waren behandeld als bij vanaf placebo overgestapte patiënten.

Conclusie

Samenvattend bleek dat dupilumab na 24 weken zowel de ernst van de histologische veranderingen als de omvang hiervan bij EoE-patiënten significant had verminderd, ten opzichte van placebo. Dit effect bleek duurzaam gedurende de 52 weken in de studieperiode. Tevens werd een normalisatie gezien van de gensignaturen die mogelijk onderliggend zijn aan de histologische kenmerken van EoE.

Referentie

Schoepfer A, et al. Dupilumab Improves Histological Outcomes and Normalizes Disease and Type 2 Inflammation Transcriptome Signatures in Adult and Adolescent Patients With Eosinophilic Oesophagitis: Results From the 3-Part Phase 3 LIBERTY EoE TREET Study. Gepresenteerd tijdens EAACI 2022; abstract 1140.

Bron foto: mfvaud.ch