Duurzame effecten behandeling met eenrichtingsventielen bij ernstig longemfyseem

september 2021 ERS congres 2021 Jeroen Beekwilder
Adult and child hands holding lung, world tuberculosis day, world no tobacco day, corona covid-19 virus, eco air pollution; organ donation concept

Bronchoscopische longvolumereductie met eenrichtingsventielen is effectief bij patiënten met ernstige longemfyseem zonder collaterale ventilatie. Met een follow-up van 24 maanden lijken de positieve klinische effecten duurzaam van aard met een acceptabel bijwerkingenprofiel. Dat blijkt uit de resultaten die werden gepubliceerd door Alan Kirk tijdens ERS 2021.1

Dr. Alan Kirk (Golden Jubiliee National Hospital, Clydebank, Verenigd Koninkrijk)

Eerder werden de 6-maandsresultaten gepubliceerd van de gerandomiseerde TRANSFORM-studie, die ook deels in Nederland werd uitgevoerd.2 Daarin werd aangetoond dat patiënten met heterogeen emfyseem klinisch relevante verbetering vertoonden op het gebied van onder meer longfunctie en kwaliteit van leven wanneer de aangetaste longdelen werden afgesloten met eenrichtingsventielen. Deze zogeheten Zephyr endobronchiale kleppen® laten lucht en afscheidingen door tijdens de uitademing, maar sluiten zich af tijdens de inademing en worden geplaatst door middel van een minimaal invasieve bronchoscopische procedure. Het is de bedoeling om de aangedane longkwab geheel af te sluiten zonder collaterale ventilatie zodat atelectase optreedt.

STUDIEOPZET

In de multicenter TRANSFORM-studie werden patiënten (n=97) met heterogeen emfyseem, zonder collaterale ventilatie vastgesteld met behulp van een Chartismeting,  gerandomiseerd (2:1) toegewezen aan behandeling met de longventielen (n=65) of standaardbehandeling (n=32). Tijdens ERS 2021 werden de resultaten voor wat betreft werkzaamheid en veiligheid met een follow-up tot en met 24 maanden gepresenteerd.

RESULTATEN

Na 24 maanden is nog altijd sprake van een gereduceerd longvolume van meer dan 600 ml ten opzichte van de uitgangssituatie (p=0,004). De FEV1 (‘forced expiratory volume, 1 second’) bleef net als de 6-minuten looptest tot en met 18 maanden significant verhoogd ten opzichte van de uitgangswaarden. Op het gebied van patiëntgerapporteerde uitkomstmaten was sprake van een blijvende verbetering gedurende de 24 maanden op de uitkomstmaten SGQR – kwaliteit van leven, de mMRC dyspneu-score en de BODE-index voor de ernst van respiratoir falen.

Gedurende de hele onderzoeksperiode was sprake van een lage incidentie van ernstige bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerking in de periode van 12 tot en met 24 maanden was een acute longaanval van COPD (7 patiënten; 13%).

CONCLUSIE

De onderzoekers concluderen dat patiënten met ernstig heterogeen emfyseem baat hebben bij plaatsing van de longventielen voor een periode van zeker 24 maanden, met een acceptabel bijwerkingenprofiel. De afname van een aantal klinische verbeteringen ten opzichte van de uitgangswaarden moet volgens hen gezien worden in het licht van de progressieve aard van onbehandeld emfyseem.

Referenties

  1. Kirk A, Slebos D, Kornaszweska M, et al. Durability of Zephyr valve treatment: 24-month follow-up in the TRANSFORM study. Gepresenteerd tijdens ERS 2021; abstract 1201.
  2. Kemp SV, Slebos DJ, Kirk A, et al. A multicenter randomized controlled trial of Zephyr endobronchial valve treatment in heterogeneous emphysema (TRANSFORM). Am J Respir Crit Care Med 2017;196:1535-43.