Erasmus MC start met zoektocht naar nieuwe biomarker voor ernstige eczeem bij kinderen

december 2022 Medisch Onderzoek Willem van Altena
Baby with atopic dermatitis getting cream put. Care and Prevention Of Eczema. Keep Your Baby From Itching

Eczeem is een huidaandoening waar ongeveer een op de vijf kinderen in ons land mee te maken krijgt. Het kan een ernstige, invaliderende ziekte zijn, en behandeling ervan kan een moeizaam en tijdrovend procede zijn waarbij telkens iets sterkere medicatie wordt ingezet. Soms duurt het maanden voordat de optimale behandeling wordt gevonden. Aan het Erasmus MC in Rotterdam start binnenkort een onderzoek naar manieren om dat te versnellen, zodat kinderen zo snel mogelijk van hun klachten af zijn. 

Meestal krijgt een kind met eczeem door de huisarts hormoonzalf voorgeschreven, en als die niet werkt, dan wordt er door een dermatoloog een sterkere zalf voorgeschreven. Werkt die ook niet, dan komen systemische medicijnen in beeld: dit kan een behandeling zijn met ciclosporine of met dupilumab (injectie). 

Natural Moisturising Factor

Het onderzoek richt zich op een stof die door de eigen huid wordt aangemaakt: Natural Moisturising Factor, ook wel NMF genoemd. NMF fungeert als een extra bescherming van de huid, die voorkomt dat onbekende stoffen van buitenaf dieper in de huid doordringen. Is de hoeveelheid NMF in de huid wellicht een biomarker, die kan helpen te voorspellen welke behandeling wel of juist niet zal aanslaan? 

Filaggrine

NMF wordt gemaakt door het eiwit filaggrine. Ongeveer 30 tot 40 procent van de mensen met eczeem heeft een mutatie in het gen dat filaggrine maakt. Dat gen maakt dan te weinig of geen filaggrine waardoor er te weinig NMF is. Mensen met zo’n mutatie hebben daardoor een grotere kans op ernstig eczeem. Het onderzoek in Rotterdam richt zich erop om precies vast te stellen hoeveel NMF kinderen op hun huid dragen, en om op basis van die uitslag tot een juiste medicatie te komen.

Aan de studie zullen 318 kinderen met matig tot ernstig eczeem deelnemen. Met een eenvoudige en non-invasieve handafdruktest wordt vastgesteld hoeveel NMF op hun huid aanwezig is. Vervolgens worden de eczeempatientjes in drie groepen verdeeld. Een groep krijgt gedurende 6 maanden alleen hormoonzalf, groep 2 krijgt zalf plus ciclosporinetabletten en groep 3 krijgt zalf plus dupilumab-injecties. Na 2 jaar willen de onderzoekers vaststellen in welke groep de grootste verbeteringen te zien zijn, en of er een correlatie is met de hoeveelheid NMF in hun huid.

Wordt inderdaad vastgesteld dat het NMF-gehalte een biomarker is, dan kan dat ertoe leiden dat een NMF-meting bij de huisarts vast onderdeel van de eczeemdiagnostiek gaat worden, zodat snel duidelijk wordt met welke behandeling de patientjes het meest gebaat zijn.

Deelnemen aan de studie

Wie belangstelling heeft om deel te nemen aan de studie, of meer informatie wil kan een mailtje sturen naar nmfstudie@erasmusmc.nl

Alle 318 deelnemers en hun ouders worden tijdens de studie goed gemonitord. Hoofdonderzoeker Tan Nguyen is de ‘lijfarts’ van de kinderen. Een kinderallergoloog, een kinderlongarts en een kinderpsycholoog zijn bij de studie aangesloten om te kijken of de kinderen naast hun eczeem ook andere klachten hebben. Om te kijken hoeveel impact eczeem heeft op het leven van kinderen, doet de kinderpsycholoog tijdens de studie onderzoek naar hun kwaliteit van leven.

Bron

Persbericht Erasmus MC