Evaluatie penicilline-allergie bij zwangeren leidt tot aanpassing antibioticagebruik

juni 2021 Geneesmiddelen Willem van Altena
Capsules that have not been unpacked Placed on a white background.

Penicilline en andere beta-lactam antibiotica worden vaak ingezet bij zwangere vrouwen, als behandeling voor groep B streptokokken en als voorzorg bij een keizersnede. Maar bij ongeveer 10% van de zwangere vrouwen is er sprake van een penicillineallergie. In een retrospectieve studie door wetenschappers uit Harvard (V.S.) die recent gepubliceerd werd in The Journal of Allergy and Clinical Immunology is dit nader onderzocht.

Voor het onderzoek werden 389 verloskundige e-consulten met zwangere vrouwen uit de periode tussen september 2017 en januari 2020 bestudeerd, die werden gedaan om mogelijke penicillineallergie vast te stellen (Allergologisch/immunologische evaluatie, AI-evaluatie). Daarbij werd speciaal gekeken naar demografische gegevens, zwangerschapshistorie en allergiehistorie, en naar de inzet van antibiotica en voor welke indicatie dat gebeurde. Wanneer er aanleiding was om het e-consult met een fysiek consult op te volgen werd vooral gekeken naar de mate waarin zij antibiotica voorgeschreven kregen.

Huidtest

Van de 389 e-consulten werd in 363 gevallen (93%) een fysieke AI-evaluatie aanbevolen, en 222 vrouwen (61%) gaven daar gehoor aan. Bij 209 vrouwen (95%) kon na een huidtest vastgesteld worden dat er geen penicillineallergie in het spel was.

Breedspectrum antibiotica

Vergeleken met de 141 vrouwen die het advies voor een fysieke consultatie over een mogelijke penicillineallergie niet opvolgden, kregen de 222 vrouwen die daar wel gehoor aan gaven voorafgaand aan de bevalling minder breedspectrum antibiotica zoals vancomycine (aOR 0,07; 95% BI, 0,01-0,33), clindamycine (aOR, 0,17; 95% BI, 0,08-0,34), en gentamicine (aOR, 0,39; 95% BI, 0,19-0,78). Daartegenover nam het gebruik van penicilline toe (aOR, 18,0; 95% BI, 6,30-51,2). De vrouwen die een volledige AI-evaluatie hadden ondergaan hadden ook een verhoogde profylaxe voor groep B streptokokken (aOR, 26,9; 95% BI, 6,32-11,4) en bij keizersnede (aOR, 1,94; 95% BI, 1,06-3,52).

Concluderend stelden de onderzoekers vast dat bij 220 zwangere vrouwen met een historie van penicilline-allergie na een fysieke AI-evaluatie veilig getest kon worden op penicilline-allergie. En dat leidde tot een significant verminderde inzet van breedspectrum antibiotica en een toename van eerstelijns beta-lactam antibiotica zoals penicilline.

Referentie

Wolfson AR, Mancini CM, Banerji A, et al. Penicillin Allergy Assessment in Pregnancy: Safety and Impact on Antibiotic Use. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021 Mar;9(3):1338-1346. doi: 10.1016/j.jaip.2020.10.063. Epub 2020 Nov 16. PMID: 33212237; PMCID: PMC7946747.