JADE COMPARE: abrocitinib effectief tegen atopische dermatitis bij non-responders op dupilumab

juli 2022 EAACI 2022 Dominique Vrouwenvelder
Prof. dr. Michael Makris

In een nieuwe studie van prof. dr. Michael Makris (University of Sheffield, Sheffield, Verenigd Koninkrijk) werd onderzocht of verschilllende patiënt-gerapporteerde uitkomsten (‘patient-reported outcome’, PRO) na behandeling van matig-ernstige tot ernstige atopische dermatitis (AD) verbeterden met abrocitinib bij patiënten die niet adequaat reageerden op behandeling met dupilumab.

De JADE COMPARE-studie includeerde volwassenen met matig-ernstige tot ernstige AD die een behandeling met dupilumab kregen gedurende 16 weken (600 mg subcutane startdosis, vervolgens 300 mg om de 2 weken). Deelnemers werden daarna, na een uitwasperiode van 4 weken, toegewezen aan orale toediening van abrocitinib (gerandomiseerd 200 mg of 100 mg eenmaal daags) in de langetermijn fase III-extensiestudie JADE EXTEND.

Bij patiënten die op week 16 van JADE COMPARE geen geselecteerde PRO-responscriteria bereikten met dupilumab-behandeling, werd onderzocht welk deel van de patiënten deze uitkomst wel bereikte na 12 weken behandeling met abrocitinib in JADE EXTEND. Voorbeelden van deze PRO-responscriteria waren ‘Patient Global Assessment’ (PtGA) ≤1 (vrij of bijna vrij van symptomen), ‘Dermatology Life Quality Index’ (DLQI) ≤5 (klein of geen effect op de dermatologische kwaliteit van leven) en ‘Patient-Oriented Eczema Measure’ (POEM) ≤7 (mild of vrij/bijna vrij van eczeem).

Resultaten abrocitinib-behandeling post-dupilumab

Onder de patiënten met PtGA >1 na 16 weken behandeling met dupilumab, werd PtGA ≤1 bereikt door 41% van de patiënten (23/56) die abrocitinib 200 mg kregen, en 36% (31/87) van de patiënten die abrocitinib 100 mg ontvingen gedurende de 12 weken behandeling.

Bij patiënten met DLQI >5 na 16 weken dupilumab die vervolgens abrocitinib 200 mg ontvingen, bereikte 60% van de patiënten DLQI ≤5. Dit gold ook voor 47% van de patiënten die abrocitinib 100 mg ontvingen gedurende de 12 weken. Verder bleek dat van de patiënten met DLQI >1 na 16 weken dupilumab, 29% van de patiënten die abrocitinib 200 mg ontvingen gedurende 12 weken DLQI ≤1 bereikte en 25% van de patiënten die abrocitinib 100 mg ontvingen.

Onder patiënten met POEM >7 na 16 weken dupilumab, werd POEM ≤7 bereikt door 52% van de deelnemers in de abrocitinib 200 mg-arm en door 39% in de abrocitinib 100 mg-arm. Voor patiënten met POEM >2 na 16 weken dupilumab die vervolgens abrocitinib 200 mg gebruikten, werd POEM ≤2 bereikt door 26% van de patiënten en door 17% van de abrocitinib 100 mg-arm.

Conclusie

Een deel van de patiënten die na 16 weken behandeling met dupilumab geen klinisch zinvolle PRO-responscriteria hadden bereikt, was in staat om deze doelen te bereiken na 12 weken behandeling met 100 of 200 mg abrocitinib.

Referentie

Makris M, et al. Abrocitinib in the Treatment of Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis Not Responding Adequately to Dupilumab Treatment: An Analysis of Patient-Reported Outcomes in JADE EXTEND. Gepresenteerd tijdens EAACI 2022; Flash Talks 001449.