Samenvatting

Aspergillus is een schimmel die wereldwijd voorkomt en waarvan enkele honderden speciës bekend zijn. Pulmonale aspergillose refereert naar een aantal ziektebeelden die deze schimmel bij de mens in de long kan veroorzaken. Binnen dit spectrum van ziektebeelden wordt een belangrijke plaats ingenomen door allergische bronchopulmonale aspergillose (ABPA). Deze ziekte komt met name voor bij patiënten met astma of cystische fibrose (CF) en wordt veroorzaakt door een overgevoeligheidsreactie op sporen van Aspergillus fumigatus. Doordat ABPA zich zowel klinisch als radiologisch divers manifesteert, wordt de diagnose vaak laat of niet gesteld. Het vroegtijdig onderkennen en behandelen van dit ziektebeeld is van groot belang voor een goede uitkomst. In dit artikel zal een overzicht worden gegeven van de pathogenese, epidemiologie, klinische presentatie, diagnostiek en behandeling van ABPA.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2015;15:106-112)