SAMENVATTING

GINA (‘Global INitiative for Asthma’) brengt jaarlijks een update van haar internationaal breed gedragen richtlijn uit: een praktische en waar mogelijk ‘evidence based’-aanpak van astma. De Nederlandse richtlijnen op het gebied van astma bij kinderen en jongeren tot 18 jaar dateren van enkele jaren geleden, waarbij een update voor komend jaar gepland is. In dit artikel wordt ingegaan op de meest recente update van de GINA-richtlijn 2018 met betrekking tot astma bij kinderen en jongeren tot 18 jaar en wordt een vergelijking gemaakt met de huidige Nederlandse richtlijnen voor deze leeftijdscategorie.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2018;18:150-158)