Samenvatting

Astma en allergie bij topatleten stelt specifieke eisen aan de behandelaar. Deze moet niet alleen de klachten en allergieën in kaart brengen, maar ook de diagnose astma/‘exercise induced bronchoconstriction’ vaststellen volgens de daarvoor geldende richtlijnen. Ook moet de behandelaar samen met de atleet een behandelplan opstellen waarbij de regelgeving van de dopingautoriteit WADA een belangrijke rol speelt in geval van medicamenteuze behandeling. Informatieverstrekking over sanering, blootstelling aan allergenen, aspecifieke factoren en luchtvervuiling is ook onderdeel van het behandelplan. Als laatste dienen ook comorbiditeit als eczeem en voedselallergie en het bestaan van een ‘exercise induced anafylaxis’ aan de orde te komen.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2012;12:42-46)