SAMENVATTING

Constitutioneel eczeem (CE) is wereldwijd een van de meest voorkomende chronische ontstekingsziekten van de huid. Het hebben van CE heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. In het complexe ontstaansmechanisme van CE spelen zowel genetische factoren als omgevingsfactoren een rol. Dit artikel bespreekt de toepassingen van biomarkers voor CE, waarbij biomarkers voor het vervolgen van ziekte-ernst en voor het typeren van patiëntsubgroepen centraal staan. In tegenstelling tot klinische scoresystemen bieden serumbiomarkers een objectieve uitkomstmaat voor het meten van ziekte-ernst. In een heterogene ziekte als CE is een combinatie van biomarkers het meest geschikt voor het meten van ziekte-ernst. Een combinatie van de serumbiomarkers TARC, IL-22 en sIL-2R laat een juiste voorspelling van ziekte-ernst zien bij 90% van de CE-patiënten. Het gebruik van serumbiomarkers voor het meten van ziekte-ernst van CE maakt het mogelijk om klinische studies objectief te vergelijken. Met het oog op nieuwe ‘targeted therapies’ is het belangrijk om beter inzicht te krijgen in de heterogeniteit van de ziekteprocessen die ten grondslag liggen aan CE, om zo de juiste patiënt de juiste therapie te kunnen bieden. Op basis van serumbiomarkers kunnen CE-patiënten worden ingedeeld in 4 clusters. Elk van deze clusters heeft een specifiek serumbiomarkerprofiel, wat suggereert dat deze clusters verschillende onderliggende ziekteprocessen weerspiegelen. Dit worden endotypes genoemd. Endotypes zullen in de toekomst mogelijk een belangrijke rol spelen bij het selecteren van de juiste therapie voor de juiste patiënt (‘precision medicine’).

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2018;18:138-144)