SAMENVATTING

Wereldwijd heeft ongeveer 10% van de mensen last van chronisch hoesten. Chronisch hoesten wordt gedefinieerd als meer dan 2 maanden dagelijks hoesten. Chronisch hoesten heeft lichamelijke, psychische en sociale gevolgen. De impact op iemands leven mag niet worden onderschat. Ondanks een consciëntieuze aanpak en behandeling volgens internationale richtlijnen blijft een deel van de patiënten onverklaard chronisch hoesten. Hopelijk komt er hiervoor in de nabije toekomst specifieke anti-hoestmedicatie met bewezen effectiviteit en veiligheid beschikbaar. Dit overzicht beschrijft de onderliggende concepten van chronisch hoesten zoals ‘cough hypersensitivity syndrome’ en ‘laryngeal hypersensitivity’, evenals de aanpak en behandeling van chronisch hoesten.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2019;19:49-54)