Samenvatting

Coeliakie is een frequent voorkomende voedselintolerantie. Hierbij treedt bij genetisch gepredisponeerde individuen een immuungemedieerde T-celreactie op tegen gluten. Naast erfelijke factoren spelen ook omgevingsfactoren en een gestoorde afweerreactie (auto-immuniteit) een rol. Coeliakie kan zich presenteren met gastro-intestinale klachten, maar ook met extra-intestinale symptomen of zonder klachten, waardoor het herkennen van de ziekte soms lastig kan zijn. De ziekte kan zich op alle leeftijden manifesteren, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Aanvullend onderzoek wordt verricht door de bepaling van specifieke coeliakieantistoffen, HLA-DQ2- en HLA-DQ8-genotypering en dunnedarmbiopten. Bij de diagnose coeliakie dient een levenslang glutenvrij dieet gevolgd te worden. Dit artikel geeft in een notendop een overzicht van het ziektebeeld coeliakie, waarbij de pathofysiologie, symptomen, diagnostiek, en behandeling voor kinderen en volwassenen aan bod zullen komen.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2014;14:143-50)