Voor mensen met astma is het belangrijk om te stoppen met roken en voor een rookvrije omgeving te zorgen om klachten te verminderen. Daarnaast is het, met name bij allergisch astma, cruciaal om blootstelling aan allergenen en andere prikkels te minimaliseren. 1 Bij een deel van de astmapatiënten is deze niet-medicamenteuze aanpak niet afdoende. Bij ernstige symptomen die sporadisch voorkomen kan worden gekozen om een kortwerkend β2-sympathicomimeticum (SABA) in te zetten. SABA’s verminderen echter niet de inflammatie van de luchtwegen, waardoor patiënten mogelijk risico lopen op ernstige astma-exacerbaties. Dit was de rationale voor AstraZeneca om AIRSUPRA te ontwikkelen: een combinatie van salbutamol (albuterol in de VS) en budesonide, eerder bekend als PT027. Dit geneesmiddel is begin 2023 goedgekeurd door de FDA om het risico op astma-exacerbaties te verminderen bij patiënten van 18 jaar en ouder.2 Dit is de eerste combinatie van een inhalatiecorticosteroïd en een kortwerkende bèta-agonist die in de VS is goedgekeurd. De behandeling ontspant de luchtwegspieren en vermindert inflammatie in de luchtwegen. De salbutamol/budesonid-combinatie wordt naar behoefte (‘zo nodig’) gegeven middels twee orale inhalaties met per inhalatie 90 μg salbutamol plus 80 μg budesonide. De goedkeuring is gebaseerd op data uit de fase III-studies MANDALA en DENALI.