SAMENVATTING

Er is weinig bekend over de effectiviteit van dagbehandeling bij patiënten met constitutioneel eczeem. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de effectiviteit van dagbehandeling bij volwassenen en kinderen met constitutioneel eczeem aan de hand van de SCORAD (SCORing Atopic Dermatitis), de Skindex-29 en de CDLQI-score (Children’s Dermatology Life Quality Index). Met behulp van retrospectief onderzoek werden gegevens geanalyseerd van volwassenen en kinderen met constitutioneel eczeem die behandeld zijn op de dagbehandeling. De SCORAD, de Skindex-29 en de CDLQI vóór en na afronden van de dagbehandeling werden met elkaar vergeleken. In totaal waren gegevens van 67 volwassenen en 23 kinderen beschikbaar voor analyse. De SCORAD bij volwassen patiënten daalde van 48,9 bij aanvang van de behandeling naar 19,4 na gemiddeld 21,2 behandelingen op de dagbehandeling, met een gemiddelde reductie van de SCORAD van 59,8%. De Skindex-29 daalde van 55,7 bij aanvang van de behandeling naar 27,1 na afronding van de behandeling. Bij de kinderen daalde de SCORAD met 47,7% na gemiddeld 5,7 behandelingen, van 38,8 vóór aanvang van de behandeling naar 20,5 na afronding van de dagbehandeling. De CDLQI daalde van 14,2 naar 6,2. Dagbehandeling lijkt een effectieve behandeling om de ernst van het eczeem en de kwaliteit van leven te verbeteren bij zowel volwassenen als kinderen met constitutioneel eczeem.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2018;18:56-63)