SAMENVATTING

Op 6 september 2017 promoveerde Emmanuel T. Osei, MSc in het kader van een ‘joint doctorate’ aan de Rijksuniversiteit Groningen en de University of British Columbia op het proefschrift getiteld: ‘The role of epithelial-fibroblast communication in asthma and COPD’. Het onderzoek werd deels verricht op de afdeling Pathologie en Medische Biologie van het UMCG onder begeleiding van mw. dr. C.A. Brandsma, mw. prof. dr. I.H. Heijink en prof. dr. W. Timens, en deels in het Centre for Heart Lung Innovation, St Paul’s Hospital in Vancouver onder begeleiding van mw. prof. T.L. Hackett. De belangrijkste bevindingen van het proefschrift staan hieronder beschreven.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2018;18:91-93)