SAMENVATTING

Op 29 november 2019 promoveerde dr. Mareye Voortman aan de Universiteit van Maastricht. Ze verdedigde haar proefschrift getiteld ‘De ziektelast van neurosarcoïdose en dunnevezelneuropathiegeassocieerde symptomen’ onder begeleiding van haar promotoren, longarts prof. dr. M. Drent en psycholoog en statisticus prof. dr. J. De Vries. De belangrijkste bevindingen staan hieronder beschreven. Het proefschrift is in zijn geheel online te vinden: www.ildcare.nl/index.php/proefschriften/

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2020;20:122-5)