De zorg wordt gedigitaliseerd en innovatieve toepassingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Op het gebied van digitale astmazorg staan de ontwikkelingen ook niet stil, waarbij nieuwe instrumenten hun weg lijken te banen naar de integratie in de dagelijkse praktijk. De digitale inhalator is één van deze instrumenten en zou patiënten kunnen helpen met het verbeteren van zowel de inhalatietechniek als de therapietrouw. Dit artikel geeft inzicht in de huidige stand van zaken omtrent deze nieuwe zorginnovatie.