SAMENVATTING

Dupilumab (Dupixent) is sinds januari 2018 in Nederland beschikbaar als de eerste geregistreerde biological voor de behandeling van matig tot ernstig constitutioneel eczeem (CE). Dupilumab is een volledig humaan monoklonaal antilichaam dat specifiek bindt aan de interleukine-4-receptor-alpha-subeenheidketen van de interleukine-4- en interleukine-13-receptoren en remt daarmee de signaaltransductie van deze cytokines. Deze Th2-cytokines spelen een belangrijke rol bij diverse allergische aandoeningen, zoals astma en CE. Dupilumab kan worden voorgeschreven aan volwassen patiënten met matig tot ernstig CE die onvoldoende reageerden op lokale therapie. Dupilumab kan ook worden voorgeschreven aan patiënten die ineffectiviteit of bijwerkingen ondervonden bij tenminste één oraal immunosuppressivum dat in een adequate duur en dosering was voorgeschreven. Dit artikel geeft een overzicht van data betreffende de effectiviteit en veiligheid van dupilumab in de behandeling van matig tot ernstig CE. Deze informatie komt uit klinische studies en de dagelijkse praktijkdata uit het BioDay-register.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2020;20:41-50)