SAMENVATTING

Op 14 juni 2021 promoveerde Maria Elizabeth Ketelaar aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift getiteld: ‘Een vertaalslag van genetische variatie in IL33 en IL1RL1 naar de mechanismen en kliniek van astma en allergie’. Het onderzoek werd verricht onder supervisie van prof. dr. G.H. Koppelman, prof. dr. M.C. Nawijn en prof. dr. I. Sayers. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen besproken.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2022;22(1):28–32)