INLEIDING

Sommige mensen hebben nauwelijks symptomen door SARS-CoV-2, terwijl anderen ernstig ziek worden. Onderliggende aandoeningen, zoals pre-existente longziekten, obesitas en hart- en vaatziekten, zijn inmiddels bewezen factoren die het risico op ernstigere symptomen verhogen. Ook roken en een hogere leeftijd spelen een duidelijke rol. In de beschreven studie uit Korea werd de associatie tussen allergische aandoeningen en SARS-CoV-2 onderzocht; specifiek de mate van ziek zijn en het verschil in klinische uitkomsten.1 Alle patiënten ouder dan 20 jaar die werden getest op SARS-CoV-2 in Zuid-Korea tussen 1 januari en 15 mei 2020 werden geïncludeerd (N=219.959). Bij positief geteste patiënten (n=7.340) werd gekeken naar de duur van ziekenhuisopname, intensivecareopname, noodzaak voor beademing en overlijden.

(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2021;21(1):32-3)