Samenvatting

De incidentie van astma is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Omdat astmapatiënten een erg heterogene patiëntenpopulatie vormen, zijn in de afgelopen jaren verschillende strategieën ontwikkeld om de patiënten aan de hand van verschillende fenotypes en – meer recent – tot zogeheten endotypes te classificeren. Het fenotype kan vastgesteld worden door de etiologie, de stimulerende factoren en het type luchtwegontsteking te bepalen, en blijkt vaak uit de klinische bevindingen. Dit is van belang omdat er voor sommige van deze fenotypes specifieke therapieën zijn, waaronder behandeling met nieuwe biologicals. Zo is anti-IgE al verkrijgbaar voor patiënten met ernstig allergisch astma. Nieuwe ontwikkelingen zijn antilichamen tegen de interleukines (IL-)5 en 13. Recente studies beschrijven bepaalde astmafenotypes/endotypes, waarvoor zulke specifieke therapieën bij uitstek werkzaam zouden kunnen zijn.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2013;13:138-143)