Thymisch stromaal lymfopoëtine (TSLP) is een epitheliale cytokine die vrijkomt als reactie op aëorgene astmatriggers zoals allergenen, virussen of sigarettenrook. TSLP speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van luchtweginflammatie, maar ook bij een langer aanhoudende ontstekingsreactie in de luchtwegen.1 Het humane monoklonale antilichaam tezepelumab voorkomt dat TSLP kan binden aan zijn receptor.2 Het effect van tezepelumab bij patiënten met ernstig ongecontroleerd astma is eerder onderzocht in de fase IIb-studie PATHWAY en fase III-studie NAVIGATOR. Hierin werd gezien dat een dosis van 210 mg tezepelumab per vier weken resulteerde in een significante reductie van de exacerbatiefrequentie ten opzichte van placebo.3,4 Daarnaast vertoonden astmapatiënten die in NAVIGATOR waren behandeld met tezepelumab een betere astmacontrole, pre-bronchodilatator FEV1 en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven dan deelnemers die een placebo kregen. Tijdens EAACI 2023 werden de resultaten gepresenteerd van een studie waarin de data van NAVIGATOR en PATHWAY werden gecombineerd om te onderzoeken wat de effectiviteit van tezepelumab is bij patiënten met ernstig ongecontroleerd astma die in aanmerking zouden komen voor een behandeling met dupilumab.5 De resultaten werden gepresenteerd door dr. Marco Caminati (University of Verona, Verona, Italië).