SAMENVATTING

Momenteel ontbreken duidelijke indicaties wanneer endoscopische sinuschirurgie (ESS) een geschikte behandeling is voor ongecompliceerde chronische rhinosinusitis (CRS) bij volwassenen. Dit resulteert in veel praktijkvariatie rondom het uitvoeren van deze chirurgische techniek. Het doel van deze studie was het ontwikkelen van heldere criteria die richting geven wanneer ESS een geschikte behandeloptie is. Hiervoor is de RAND/UCLA-methodologie gebruikt. Een internationaal panel van 10 experts is samengesteld om in een Delphi diverse klinische scenario’s te beoordelen. In totaal zijn 312 scenario’s beoordeeld voor CRS met of zonder neuspoliepen. Voor ongecompliceerde CRS met neuspoliepen bij volwassenen is een behandelperiode met lokale intranasale corticosteroïden plus een korte kuur systemische corticosteroïden, gepaard met een SNOT-22-score van ≥20 punten en een CT Lund-Mackay-score van ≥1 een geschikte indicatie voor ESS. Voor ongecompliceerde CRS zonder neuspoliepen bij volwassenen is een behandelperiode met lokale intranasale corticosteroïden plus ofwel een korte kuur breedspectrum antibiotica/kweekgerichte antibiotica, of een langere kuur laag gedoseerde antibiotica met anti-inflammatoire nevenwerking (onder andere macroliden), gepaard met een SNOT-22-score van ≥20 punten en een CT Lund-Mackay-score van ≥1 een geschikte indicatie voor ESS. Deze criteria dienen beschouwd te worden als een minimale drempel waaraan voldaan moet worden voordat ESS als behandeloptie overwogen kan worden.

(Ned Tijdschr Allergie Astma 2017;17:104-109)