Samenvatting

Op 17 april 2014 promoveerde Maaike J. Visser aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Susceptibility to hand eczema in high risk occupations: contribution of genetic and environmental factors. Haar promotors waren prof. dr. J.D. Bos en prof. dr. F.J.H. van Dijk, en haar copromotors waren dr. S. Kezic en dr. M.M. Verberk. Het onderzoek werd uitgevoerd aan het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, onderdeel van het Academisch Medisch Centrum, en werd gefinancierd door de Stichting Instituut GAK. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift besproken.

(Ned Tijdschr Allergie & Astma 2014;13:121-4)