Vanwege bijwerkingen is langdurig gebruik van glucocorticoïden en immunosuppressiva beperkt bij jonge kinderen met matig tot ernstig atopisch eczeem. Eerder toonde de LIBERTY AD PRESCHOOL-studie dat behandeling met dupilumab werkzaam en veilig is bij deze patiënten.1 Tijdens EAACI 2023 werden door dr. Andreas Pinter (Goethe-University Frankfurt am Main, Duitsland) de resultaten van deze internationale, gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase III-studie gepresenteerd voor de subgroep van patiënten met ernstig eczeem.2