Hereditair angio-oedeem (HAE) is een zeldzame genetische ziekte waarbij patiënten aanvallen krijgen van subcutaan en submucosaal oedeem. Dit gaat gepaard met pijnlijke zwellingen en luchtwegobstructies die dodelijk kunnen zijn. Voor patiënten met HAE is het dus essentieel dat er doeltreffende en goed te verdragen behandelingen beschikbaar zijn. Volgens de internationale richtlijnen voor HAE bestaan de huidige behandelstrategieën voor patiënten met HAE type 1 en 2 uit acute aanvalsbehandeling, kortetermijnprofylaxe (KTP) en langetermijnprofylaxe (LTP).1 In dit artikel worden deze behandelmogelijkheden toegelicht.