Kinderen met astma vertonen een betere respons op behandeling met omalizumab wanneer ze sensitisatie vertonen tegen meerdere aeroallergenen.1 De aanwezigheid van meer allergische inflammatie lijkt daarmee de kans op een succesvolle omalizumab-behandeling te vergroten.1 Tot nu toe is nog weinig bekend over de mogelijke impact van een sensitisatie tegen aeroallergenen op de respons bij een behandeling van chronische spontane urticaria (CSU) met omalizumab. In een studie van Leonor Esteves Caldeira (Hospital de Santa Maria, Lissabon, Portugal) werd onderzocht wat deze impact was bij patiënten die in een Portugese UCARE werden behandeld.2 De resultaten werden tijdens EAACI 2023 gedeeld.