Samenvatting

Het doel van astmabehandeling is het bereiken van astmacontrole en het voorkomen van toekomstige risico’s voor de patiënt zoals exacerbaties, versnelde longfunctieachteruitgang of bijwerkingen van de medicatie. Om dit doel te bereiken is het belangrijk kinderen met astma regelmatig te monitoren en de behandeling hierop aan te passen. De instrumenten die daarvoor tot onze beschikking staan, zijn klinische parameters als klachten en exacerbaties, longfunctieonderzoek, bronchoprovocatietests en het meten van ontstekingsmarkers. Hoe en bij wie deze instrumenten ingezet moeten worden is niet duidelijk. Dit artikel geeft een overzicht van de beschikbare manieren om kinderen met astma te monitoren, beschrijft het nut van deze instrumenten voor de dagelijkse praktijk, en beoogt een praktisch handvat te geven voor het monitoren van kinderen met astma.

Ned Tijdschr Allergie & Astma 2014;14:98-104)