Het gebruik van een epinefrine auto-injector is de gouden standaard bij een ernstige allergische reactie. Het is een eerstelijns, levensreddende therapie voor patiënten met een ernstige allergische reactie of anafylaxe.1 Het blijkt echter dat deze auto-injector vaak te weinig, te laat of verkeerd wordt gebruikt. In een meta-analyse uit 2021, met data uit 53 studies, werd gezien dat bij slechts een vijfde van de pediatrische anafylaxegevallen epinefrine werd gebruikt voor aankomst in het ziekenhuis.2 Bij volwassenen bleek dit gebruik nog schaarser; bij minder dan 10% van de volwassenen die in het ziekenhuis kwamen wegens anafylaxe was vooraf al epinefrine toegediend. De epinefrine autoinjector wordt dus lang niet zo vaak ingezet als wenselijk zou zijn bij anafylaxe, waarbij snel handelen essentieel is. Het gebruik van een geneesmiddel met een naald lijkt hierbij een belangrijke barrière te zijn. Zo bleek uit een recent onderzoek onder tweehonderd allergiepatiënten en hun verzorgers dat het gebruik moeten maken van een injecteerbaar medicijn, en de mogelijke pijn die hierbij ontstaat, een belangrijke reden is om te twijfelen over de inzet van de auto-injector.3 Uit een andere studie bleek dat het voor verzorgers lastig kan zijn om in te schatten was of een reactie ernstig genoeg is voor de inzet van de epinefrine auto-injector, waardoor soms wordt gekozen voor mildere medicatie zoals histamine.4 Ook in deze studie werd angst weer genoemd als een reden om de injector niet te gebruiken; enerzijds wegens de reactie die het bij het patiënt zal opwekken en de anderzijds de angst om een auto-injector te moeten hanteren. De afgelopen jaren zijn er verschillende geneesmiddelen ontwikkeld die een alternatieve, naaldloze toediening van epinefrine bieden en zo mogelijk een deel van de barrières bij de (zelf)toediening wegnemen. Zo zijn er twee nasale sprays ontwikkeld, Neffy® en UTULYTM, en een sublinguale strook die onder de tong oplost, de AQST-109, die momenteel worden getest op effectiviteit of zich in het goedkeuringsproces van de FDA of EMA bevinden.