Uit een enquête in 2022 bleek koken op gas in Nederland nog nét de norm: 50,2% van de ondervraagden zegt op gas te koken.1 Inductie is daarbij met 31% een goede tweede. Sinds 2018 moet elk huis dat nieuw wordt gebouwd verplicht gasloos zijn en dit blijkt naast milieuvoordelen ook mogelijke gezondheidsvoordelen met zich mee te brengen. In januari 2023 werd door het Center for Law and Social Policy (CLASP) en de European Public Health Alliance (EPHA) namelijk een rapport uitgebracht over de verborgen gezondheidsrisico’s van koken met gas, onder meer gebaseerd op onderzoek van TNO.2 In het verslag werd gerapporteerd over de verschillende stoffen die bij koken op gas vrijkomen: stikstofdioxide, koolstofmonoxide, koolstofdioxide en fijnstof, die elk in hoge concentraties een negatieve impact op de gezondheid kunnen hebben (zie Tabel 1). Diverse studies toonden verbanden aan tussen de blootstelling aan deze stoffen en de ontwikkeling van acute respiratoire symptomen en chronische klachten aan de luchtwegen zoals astma. Goede ventilatie binnenshuis zou de kans op deze klachten kunnen verkleinen, maar deze blijkt niet altijd voldoende effectief.